BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marczak Marek
Title
Natura konkurowania
Source
Problemy Jakości, 2003, nr 3, s. 29-35
Keyword
Konkurencyjność, Konkurowanie na rynkach globalnych, Konkurencja rynkowa, Konkurowanie na rynkach branżowych, Cykl życia produktu
Competitiveness, Competing in global markets, Market competition, Competitiveness of products, Product life cycle
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia
United States of America (USA), Japan
Abstract
Perspektywa bliskiej akcesji do Unii Europejskiej skłania do głębszej refleksji nad zagadnieniem konkurowania. W artykule rozważono różne ujęcia konkurowania oraz zjawiska występujące na współczesnych rynkach, np. w USA i Japonii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu