BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbińska Maria, Stec Małgorzata
Title
Klasyfikacja gmin województwa podkarpackiego w świetle metody Z. Hellwiga
Classification of the Communes of Podkarpackie Province in the Ligkt of Z. Hellwig Method
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1999, R. 3, nr 3, s. 117-125
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Przestrzenna analiza porównawcza, Wzorzec rozwoju Hellwiga, Gmina
Social economic development, Comparative spatial analysis, Hellwig's development model, District
Note
streszcz.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Celem opracowania jest próba badania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w przekroju gmin. Przedstawiono w nim: 1. podstawowe charakterystyki województwa podkarpackiego; 2. dobór zmiennych, które określają rozwój społeczno-gospodarczy; 3. wykorzystane metody taksonomiczne do klasyfikacji gmin pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment z tekstu)

The goal of this study is an attempt to socio-economic development of Podkarpackie Province in the communes section. Presented: 1.basic characteristics of the Podkarpackie Province, 2.selection of variables which characterised socio-economic development, 3.use of taxonomic methods to classification of the communes as regards socio-economic development. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu