BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kocot Olga
Title
Rola najwyższego kierownictwa w podnoszeniu jakości pracy w urzędzie administracji samorządowej
Source
Problemy Jakości, 2003, nr 12, s. 18-29
Keyword
Jakość pracy, Kadra kierownicza, Urząd państwowy, Urzędnik państwowy, Struktura organizacyjna, Motywowanie pracowników
Quality of work, Managerial staff, Government offices, Public officials, Organisational structure, Motivating employees
Abstract
Istotą dobrego zarządzania w administracji jest poznanie, wybór i wprowadzenie do praktyki zarządzania nowych zasad, stylów i metod kierowania. Artykuł szczegółowo opisuje każdą z tych funkcji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu