BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hopej Marian
Title
O podobieństwach struktur organizacyjnych
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 18-20, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Struktura organizacyjna, Struktura przedsiębiorstwa, Typy struktur organizacyjnych
Organisational structure, Structure of company, Types of organisational structures
Abstract
Zwrócono uwagę na doniesienia literaturowe dotyczące nowych rozwiązań w zakresie struktur organizacyjnych. Omówiono strukturę orbitalną, strukturę holarchiczną, strukturę procesową oraz strukturę sieciową (intrasieciową). Wskazano podobieństwa między nimi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. HAMMER M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. HOLTBRÜGGE D., Neue Organisationsformen, „Zeitschrift für Organisation" 2001.
  3. HOPEJ M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.
  4. MÜLLER U.R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  5. NIZARD G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  6. NOHRIA N., JOYCE W., ROBERTSON B., Czy naprawdę działa: między prawdą a fikcją, „Harvard Business Review Polska", grudzień 2003.
  7. STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategia, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
  8. TOFFLER A., Trzecia fala, PIW 1986.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu