BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pelkmans Jacques, Casey Jean-Pierre
Title
EU Enlargement: External Economic Implications
Source
Intereconomics, 2003, vol. 38, nr 4, p. 196-208
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rolnictwo, Przemysł, Inwestycje zagraniczne
Economic and political integration of Europe, Agriculture, Industry, Foreign investment
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Obecne rozszerzenie na wschód Unii Europejskiej nie wywołało takiej debaty co do zewnętrznych skutkówCoraz gospodarczych, jaka towarzyszyła wcześniejszemu rozszerzeniu. Artykuł omawia główne efekty gospodarcze przejścia krajów Europy Środkowej i Wschodniej od stowarzyszenia do członkostwa w UE, w szczególności zewnętrznych wpływów w rolnictwie, przemyśle i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Zajmuje się także szczególnie drażliwym tematem układów bilateralnych państw Europy Środkowo-Wschodniej ze Stanami Zjednoczonymi oraz perpektywami dogonienia wzrostu przez kraje akcesyjne.

The coming eastward enlargement of the EU has not prompted much debate about its external economic implications, quite in contrast to the fierce debates which accompanied previous enlargements. This article discusses the main economic effects of the CEECs' move from "association" to EU membership, and in particular the external impacts with respect to agriculture, industry and FDI. It also deals with the somewhat sensitive subject of US-CEEC bilateral investment treaties, as well as the prospects for catch-up growth by the accession countries. There are increasingly clear indications of powerful underlying microeconomics of catch-up growth. On the whole, the move to an EU of 25 is a win-win process for insiders and third countries alike. The case for this favorable view is first of all based on the economic and political stability that is greatly helped by the EU as an anchor and (benign) hegemon.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0020-5346
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu