BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabaszewska Edyta
Title
Organizacja tradycyjna - ucząca się - inteligentna : różnice i podobieństwa
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 21-23, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą
Organisation and management, Learning organisations, Knowledge management
Abstract
Przedstawiono cechy organizacji tradycyjnej przy jednoczesnym ich odniesieniu do wybranych zasad obowiązujących w organizacji uczącej się. Porównano cechy organizacji uczącej się i inteligentnej. Przedstawiono podstawowe wyróżniki organizacji uczącej się i inteligentnej. Wskazano podstawowe rożnice między organizacją tradycyjną, uczącą się oraz inteligentną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. GRUDZEWSKI W., HEJDUK I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
  2. GRUDZEWSKI W., HEJDUK L, Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, [w:] CZARNOTA J. L., MOSZKOWICZ M. (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
  3. MIKUŁA B., ZIĘBICKI B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 5/2000.
  4. NIEMCZYK J., Organizacja ucząca się [w:] PERECHU-DA K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszlości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  5. SENGE P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i Praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. [6] SIEJA Z., Przedsiębiorstwo inteligentne, [w:] PERECHU-DA K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszlości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  6. STEIN R.G., PINCHOT G., Building an Intelligent Organization, "Association Management", November 1995. [8] ZIMNIEWICZ K., Wspólczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu