BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczydło Beata
Title
Merchandising jako nowoczesna metoda w zarządzaniu sprzedażą detaliczną
Merchandising as a New Method of Retailing Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 369-377, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Merchandising, Handel detaliczny, Sprzedaż, Zarządzanie sprzedażą
Merchandising, Retail trade, Sale, Sale management
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu przybliżenie merchandisingu jako innowacyjnej metody zwiększającej efektywność zarządzania sprzedażą detaliczną. Autorka postuluje, że każda organizacja zarówno producent, jak i właściciel jednostki handlowej – powinna dążyć do wypracowania strategii działań merchandisingowych dla własnej marki, grupy asortymentowej produktów czy też sklepu w celu optymalizowania efektów zarządzania spółką oraz jak najlepszego dostosowania się do aktualnych oczekiwań klientów.

The lecture presents merchandising as a new method of retailing management. The most important role of merchandising is connected with the company's effectiveness and client's satisfaction. In Poland its importance is still growing. The result of the research shows that a lot of companies do not have their regular merchandising policy. That's why the author describes definition, roots, aims and tools of the company's effective merchandising strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cox R., Brittain P. (2000), Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa.
 2. Foxall G.R., Goldsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa.
 3. Gajewski S. (1997), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Kotra K., Pysz-Radziszewska A. (2001), Marketing w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 5. Kramer T. (2004), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomii, Warszawa.
 6. Kwarciany M. (2005), Zakupy pod wpływem impulsu, "Marketing w Praktyce", nr 4.
 7. Laszczak M. (1996), Psychologia w marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 11.
 8. Levy M., Weitz B. (2004), Retailing Managment, McGraw-Hill Irwin, New York.
 9. Rozwadowska B. (1995), Merchandising jako metoda aktywizacji sprzedaży, "Marketing i Rynek", nr 1.
 10. Rydel M. (2001), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 11. Rudnicki L. (1996), Zachowania konsumentów na rynku, AE, Kraków.
 12. Stopczyński D. (1996), Sztuka merchandisingu, "Marketing w Praktyce", nr 12.
 13. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa.
 14. Underhill P. (2001), Dlaczego kupujemy? , MT Biznes, Warszawa.
 15. Wiśniewski A. (1995), Marketing, WSiP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu