BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szplit Andrzej, Szplit Marcin
Title
Miejsce systemu informacyjnego w strategii współczesnego przedsiębiorstwa
The Role of the Information System in the Strategy of a Contemporary Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 458-462, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, System informacyjny przedsiębiorstwa
Knowledge management, Strategic management, Corporation strategies, Information system of enterprises
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia rolę systemu informacyjnego w strategii przedsiębiorstwa. Autorzy zwracają uwagę, że wdrożenie tego systemu umożliwi zmierzanie do organizacji uczącej się lub nawet do organizacji inteligentnej.

The article defines the role of the information system in the strategy of an enterprise. It has a huge influence on effectiveness of knowledge management and the possibility to create a self-learning or intelligent business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gliński B., Kuc B.R., Szczepankowski P. (1996), Zarządzanie strategiczne, Key Text, Warszawa.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Kierowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
  3. Nowicki A. (1999), Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław.
  4. Mynarski S. (1995), Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.
  5. Radosiński E. (2001), Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Warszawa-Wrocław.
  6. Penc J., Zarządzanie oparte na wiedzy, www.crm.pl
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu