BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan, Wróbel Piotr
Title
Przejęcia i alianse strategiczne na rynkach usług komunalnych
Strategic Alliances and Acquisitions in Municipal Markets
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 439-449, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Usługi komunalne, Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa, Alianse strategiczne
Communal services, Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions, Strategic alliances
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono rozwój procesów aliansów strategicznych i przejęć na rynku usług komunalnych. Wśród aliansów analizowano te o charakterze kapitałowym. Przedstawiono formy przejęć i aliansów komunalnych oraz scharakteryzowano uczestników aliansów strategicznych. Dla zilustrowania przedstawionych procesów zamieszczono kilkanaście przykładów transakcji w czterech największych branżach komunalnych oraz przykład wielobranżowy.

Municipal markets have been facing a lot of changes during last few years. One of them is a significant number of strategic alliances and acquisitions performed by companies and municipalities. The main goal of this paper was presenting a level of progress of strategic alliances and acquisitions on municipal markets. We believe that municipal market for corporate control has been on the very early stage of progress. Dominance of privatization is observed, there are few operations: private - private type. Value of most transactions is small comparing to other markets for corporate control. On the other hand, there are many specific techniques of strategic alliances and acquisitions on this market. It is probable a result of many social and political problems concerning analyzed processes. We do not expect a significant progress of number of strategic alliances and acquisitions on municipal markets during next few years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aziewicz T. (1998), Gospodarka rynkowa w usługach komunalnych, IBnGR, Gdańsk.
 2. Aziewicz T. (2004), Transformacja gospodarki komunalnej w Polsce, [w:] Program prywatyzacji podmiotów komunalnych - materiały z konferencji i sympozjów, red. J. Majewski, Gdańsk-Gdynia.
 3. Garrette B., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa.
 4. Kozmana M. (2004), Nowi gracze na rynku, "Rzeczpospolita", nr 264.
 5. Majewski J. (2004), Społeczne aspekty restrukturyzacji i przekształceń zakładów budżetowych, [w:] Program prywatyzacji podmiotów komunalnych - materiały z konferencji i sympozjów, red. J. Majewski, Gdańsk-Gdynia.
 6. Ministerstwo Skarbu Państwa: Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (wg stanu na koniec 2002 r.), Warszawa, marzec 2004.
 7. Mościcki B. (2004), Oblicza współpracy, "Wspólnota", nr 18, Warszawa.
 8. Najnigier S. (1992), Prywatyzacja usług i przedsiębiorstw komunalnych w Polsce, IBnGR, Gdańsk-Warszawa.
 9. Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 10. Strona internetowa związku komunalnego "Dolina Redy i Chylonki": www.kzg.pl.
 11. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.
 12. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 13. Wojarska M. (2004), Strategie samorządów lokalnych w procesie przekształceń własnościowych w województwie warmińsko-mazurskim, praca doktorska, maszynopis, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 14. Wróbel P. (2004), Fuzje, przejęcia i podziały jako sposób zwiększania konkurencyjności podmiotów komunalnych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a strategia lizbońska, Materiały konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk -Sztokholm.
 15. Wróbel P. (2005), Zachowania inwestorów uczestniczących w prywatyzacji podmiotów komunalnych, [w:] Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, red. J. Majewski, Konferencja podsumowująca, debaty, raporty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
 16. Zysnarski J. (2003), Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu