BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniszewski Andrzej
Title
Identyfikacja potencjalnych źródeł efektów synergicznych w zarządzaniu procesami fuzji i przejęć
The Identification of Potential Sources of Effects Synergism in Management the Processes of Fusion and Take Over
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 450-457, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Fuzje i przejęcia, Synergia, Synergia w ekonomii, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Mergers and acquisitions, Synergy, Synergy in economic, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba identyfikacji potencjalnych źródeł (obszarów) synergii, które należy wyodrębnić przed wyborem metod wyceny, ustaleniem premii i warunków połączenia oraz integracją przedsiębiorstw. Zdaniem autora, zdefiniowanie obszarów występowania synergii jest ważne, ponieważ ma decydujący wpływ na dalsze fazy procesu przejęcia oraz rozstrzygnięcia kwestii związanej ze wzrostem wartości i rozwojem przedsiębiorstwa w przyszłości.

The enterprise in present article was introduced the test of identification of potential sources effects the synergism in functional areas the management. These areas were distinguished, which should be object of buyer's interests in aim of establish of common points reference joining firms as well as real qualification of sources and value co-operate. Such approach guarantees the adequate pricing of transaction how it permits to estimate also or the connection of firms will bring in range the provide of advantage the utilization of common economic potential, deepening key competences and building strong competitive position. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chadam J. (2003), Synergia w zarządzaniu organizacją holdingową, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(111).
 2. Duraj J. (2000), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Duże ambicje Procter & Gamble po kupnie Gilette (2005), "Zarządzanie na Świecie", nr 3.
 4. Fołtyn W. (2005), Analiza due diligence w procesach integracji przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 1.
 5. Frąckowiak W. (red.), (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 6. Griffin R. W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Helin A., Zorde K. (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 8. Johnson H. (2000), Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo LIBER, Warszawa.
 9. Knap E. (2004), Synergia typu finansowego efektem międzynarodowych przejęć przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 12.
 10. Kreft Z. (2003), Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 11. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa.
 12. Mańkowski C. (2003), Synergia w ekonomii, praca realizowana w ramach badań własnych BW-3250-5-0031-5, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, www.uni.gda.pl
 13. Nogajczyk P. (2001), Due diligence. Znaczenie i korzyści płynące z badań, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12 (132).
 14. Piecek G. (2005), Orientacja na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 2 (170).
 15. Piekarz H. (1991), Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, AE, Kraków.
 16. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 17. Rewers L.M. (2004), Due diligence w Europie i USA, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 2 (158).
 18. Sirower M.L. (1997), The Synergy Trap, The Free Press, New York.
 19. Šmid W. (2000), Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 20. Styczek D. (2005), Spokojnie, powoli... Raport specjalny. Fuzje i przejęcia, "BusinessWeek", nr 6 (170).
 21. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe: tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
 22. Zawada R. (2004), Synergia - zasady twórczej współpracy, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4/5 (160/161).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu