BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowski Marian Marek
Title
70-lecie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2007, nr 5, s. 14-15
Keyword
Infrastruktura gospodarcza, Historia gospodarcza
Economic infrastructure, Economic history
Kwiatkowski Eugeniusz
Abstract
5 lutego 1937 r. Eugeniusz Kwiatkowski - wiceprezes i minister skarbu przedstawił na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu RP swój ambitny program inwestycji państwowych, w tym plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uczeń i biograf E. Kwiatkowskiego przypomina uwarunkowania, cele i efekty tego przerwanego wybuchem wojny projektu. Proponuje też kontynuację wysiłków organizacji rządowych, gospodarczych, samorządowych i oświatowo-kulturalnych w rejonie dawnego COP-u, terenów województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu