BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsowicz Marek
Title
Metodyki zarządzania projektami
Project Management Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 378-383, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie projektem, Metody organizatorskie, Metoda PMI (Project Management Institute)
Project management, Organizational methods, Project Management Institute method
Note
summ.
Abstract
Autor zaprezentował w zarysie dwie najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami: Project Management Institute (PMI) i PRINCE 2. Wykazał podobieństwa i różnice obu metod oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania. Podkreślił, że nie ma uniwersalnych wytycznych co do tego, która z metod jest najlepsza w danej branży, jednakże znajomość różnych podejść do zarządzania projektami znacznie zwiększa prawdopodobieństwo dokonania optymalnego wyboru.

The author made a comparison of the two most popular Project Management Methods PRINCE2 and PMI. It was described the basic similarities and differences between them. This article includes also many hints for the companies in order to help them in the process of selecting and adapting existing Project Management Methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  2. Kompedium wiedzy o zarządzaniu projektami (2003), PMBOK® Guide 2000 Edition, MT&DC, Warszawa.
  3. Łopaciński T. (1999), Narzędzia do wspomagania zarządzania projektami w firmie IBM, Materiały konferencyjne I Konferencji Project Management, 4-5 listopada, Warszawa.
  4. Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
  5. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu