BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbic Arkadiusz
Title
Ocena funkcjonujących systemów zarządzania jakością - nadzór nad dokumentami i zapisami
The Evaluation of Quality Management Systems - Control of Documents and Records
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 384-390, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie jakością, Systemy jakości, Norma PN-EN ISO 9001:2001
Quality management, Quality systems, PN-EN ISO 9001
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest wynikiem badań autorskich przeprowadzonych w przedsiębiorstwach działających w Polsce, posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2000. Autor dokonał oceny spełniania kilku najbardziej podstawowych wymagań wspomnianej normy, a mianowicie wymagań związanych z nadzorem nad dokumentami i nad zapisami. Ponadto zidentyfikował kierunki rozwoju systemów zarządzania w zakresie nadzorowania dokumentów i zapisów jakości, a także potencjalne ograniczenia we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych sposobów nadzorowania dokumentacji oraz zapisów, powstających w systemie zarządzania jakością.

Control of documents and control of records are the most basic requirements of EN ISO 9001:2000. The research conducted in fifty organizations operating in Poland provided data for analysis of fulfilling these requirements. All visited organizations have implemented and certified quality management system according to EN ISO 9001:2000. The proper implementation of even very simple solutions in controlling documents and records provides an order and easy access to information from inside the organization. In more advanced solutions based on specialized software there are additional benefits like ability to faster analyzing of data and faster decision making. Such systems are proper for large or medium companies. The research shows that the implementation of control of documents based on software solutions is not so complicated, but control of records is much more difficult and is a challenge even for companies operating in the area of informatics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. EN ISO 9001:2000 - Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
  2. Wierzbic A. (2005), Obszary ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością po wdrożeniu wymagań normy EN ISO 9001:2000, Projekt badawczy realizowany w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu