BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Kazimierz, Cieśliński Wojciech
Title
Coaching jako efektywna koncepcja i metoda podnoszenia sprawności zarządzania, na przykładzie zawodowych grup kolarskich
Coaching as an Effective Conception and Method of Advancing Competent Management on the Example of Professional Cycling Teams
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 391-396, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Sport, Zarządzanie sportem, Szkolenia
Sport, Sport management, Training
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono system coachingu, bazując na jego podstawach wywodzących się ze sportu. Następnie zaprezentowano coaching jako czynnik efektywności zarządzania instytucją sportową. Na koniec opisano, na przykładzie Zawodowych Grup Kolarskich (ZGK), rozwój tej instytucji, wykorzystującej elementy profesjonalnego coachingu sportowego i gospodarczego.

A model of developmental transformation of sport organizations, including the use of coaching, was presented in the paper. It was indicated that among concepts of mastering and development of organizations - not necessarily of the sport nature - original conceptions of sport and business coaching may be applied as a factor implementing efficiency of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cieśliński W. (1996), Model umiejętności społecznych menedżera, SWG, Wałbrzych.
 2. Cieśliński W. (1993), Systemy, metody i techniki zmian, ujęcie mikrospołeczne, [w:] Zarządzanie zmianami, red. K. Perechuda, AE, Wrocław.
 3. Cieśliński W. (1991), Projektowanie, jako proces twórczego rozwiązywania problemów, AWF, Wrocław.
 4. Cieśliński W. (1995), Model aplikacji metod heurystycznych w decyzjach strategicznych, [w:] Decyzje strategiczne, red. R. Krupski, K. Perechuda, AE, Wrocław.
 5. Looss M. (1991), Coaching für Manager, Landsberg/Lech, Moderne Industrie.
 6. Łasiński G. (1987) Badanie i usprawnianie treningu sportowego - ujęcie prakseologiczno-systemowe, AWF, Wrocław.
 7. Murdza K. (2004), Fenomenologiczna analiza sponsoringu sportowego na przykładzie zawodowej grupy kolarstwa górskiego, AWF, Wrocław.
 8. Naglak Z. (1987), Teoria treningu sportowego, AWF, Wrocław.
 9. Panfil R. (2005), Efektywny coaching w grach sportowych, AWF, Wrocław.
 10. Panfil R., Dziąsko J. (1989), Teoria treningu w grach zespołowych, AWF, Wrocław.
 11. Perechuda K., Cieśliński W. (1993), Heuristic Methods as an Instrument to Develop a Manager, [w:] System Science, Plenum Press, York and London,
 12. Perechuda K, Cieśliński W. (1993), Sport Training as the Open System, [w:] System Science, Plenum Press, York and London,
 13. Respondek A., Pinkowska-Zielińska H. (2005), Coaching, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu