BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyńska-Malec Grażyna, Rutkowska Monika
Title
Przedsiębiorczy styl kierowania i jego znaczenie dla rozwoju organizacji
Entrepreneurial Management Style Impact on Organization Development
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 475-483, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Styl zarządzania, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management style, Enterprise development, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono model cech przedsiębiorczych z uwzględnieniem warunków sprzyjających behawioralnemu uzewnętrznianiu tych cech. Zaprezentowano zachowania składające się na styl przedsiębiorczy na tle tradycyjnych zachowań kierowniczych. Zanalizowano znaczenie przedsiębiorczego stylu kierowania dla rozwoju organizacji.

The dynamic changes which took place in companies' environment in previous century, communication and information technology development, globalization process and resulting competition exacerbation will significantly influence notion of company management for a long time. Contemporary companies function in unpredictable and unstable conditions of economical environment and hence this flexible management and self-adapting to continuously changing conditions became abilities of basic importance. One of the possible ways of adapting to highly turbulent environment is entrepreneurial management style. This paper presents the model of entrepreneurial attributes containing behavioral expression of these attributes. It presents behaviors creating entrepreneurial style on background of traditional management behaviors and analyzes impact of the entrepreneurial style on organization development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dimitratos P., Lioukas S., Carter S. (2003), Entrepreneurial Style and International Performance: The Moderating Effect of International and Domestic Environmental Contexts, Strathclyde International Business Unit Working Paper, UK, www.intemationalmnagement.strath.ac.uk.
  2. Kalin K., Muri P. (1998), Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  3. Pangys-Kania S. (2002), Czynniki rozwoju gospodarczego Polski, [w]: K. Piech, G. Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w dobie integracji z gospodarką światową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
  4. Sadle-Smith E., Hampson Y., Chaston I., Badger B. (2003), Managerial Behavior, Entrepreneurial Style and Small firm Performance, "Journal of Small Business Management", nr 41 (1).
  5. Smith-Hunter A. (2003), A Psychological Model of Entrepreneurial Behavior, "Journal of the Academy of Business and Economics", http:/ /www. findartiles.com.
  6. Weaver R., Henderson S. (1995), Entrepreneurship in Organizations - the Aviall Studies a Model for Corporate Growth, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, www.babson.edu/entrep/fer/ paper95/weaver.htm.
  7. Witt U. (2000), Changing Cognitive Frames - Changing Organizational Forms: An Entrepreneurial Theory of Organizational Development, Oxford University Press.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu