BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dryll Irena
Title
Migracja po polsku
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2007, nr 5, s. 20-21
Keyword
Migracja zarobkowa, Integracja gospodarcza, Rynek pracy
Economic migration, Economic integration, Labour market
Abstract
Od momentu wejścia do Unii z Polski wyjechało "za chlebem" 1,1 mln osób - szacuje Instytut Spraw Publicznych. Być może dużo więcej, nawet do 2,5 mln - tak szacują placówki dyplomatyczne. Na konferencji: Migracja, mobilność, elastyczność rynku pracy (28 lutego Warszawa) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z firmą doradczą KPMG podjęły próbę analizy tego zjawiska. Podstawą do dyskusji stał się raport KPMG "Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie?". Badania, będące podstawą raportu, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 104 dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. Artykuł streszcza główne tezy raportu oraz opinie uczestników konferencji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu