BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaszyk Piotr
Title
Istota i zakres odnowy strategicznej w przedsiębiorstwach
The Essence and the Range of a Strategic Renewal in Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 399-405, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne
Corporation strategies, Enterprise management, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Odnowa strategiczna działalności przedsiębiorstwa jest procesem złożonym. W pierwszej kolejności następuje etap stabilizacji, zwykle wykorzystujący metody racjonalnej analizy strategicznej. Następnie kreowany jest „wielki skok” oznaczający radykalną zmianę strategiczną i wynikający z inkrementalnej analizy strategicznej. W artykule autor definiuje pojęcie odnowy strategicznej. Omawia poszczególne etapy i metodykę odnowy strategicznej przedsiębiorstwa.

The article presents the issue of strategic renewal of the company. This concept was explained and defined. Then a methodology of the realization of strategic renewal and possible its trends was presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adcroft A. (2004), A European Perspective on the Revolutionary School of Management, "European Business Review" , vol. 16, nr 3.
  2. Arogyaswamy K., Barker III V.R., Yasai-Ardekani M. (1995), Firm Turnarounds: an Integrative Two-stage Model, "Journal of Management Studies" , vol. 32, nr 4.
  3. Banaszyk P. (2004), Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. P. Banaszyk, E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyt Naukowy, AE, Poznań.
  4. Beer M., Eisenstat R., Spector B. (1990), The Critical Path to Corporate Renewal, HBS Press, Cambridge.
  5. Caldart A.A., Ricart J.E. (2004), Corporate Strategy Revisited: a View from Complexity Theory, "European Management Review" , nr 1.
  6. Chowdhury S.D. (2002), Turnarounds: a Stage Theory Perspective, "Canadian Journal of Administrative Sciences", nr 19(3).
  7. Hart H., Berger A. (1994), Using Time to Generate Corporate Renewal, "International Journal of Operations and Production Management", vol. 14, nr 3.
  8. Lohrke F.T., Bedeian A.G., Palmer T.B. (2004), The Role of Top Management Teams in Formulating and Implementing Turnaround Strategies: a Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews" , nr 5-6.
  9. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu