BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyfert Szymon
Title
Koncepcja zmodyfikowanej strategicznej karty wyników
Modified Balanced Scorecard Concept
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 406-412, bibliogr. 1 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie procesami, Zarządzanie strategiczne, Strategiczna Karta Wyników
Process management, Strategic management, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
Zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności strategii i zarządzania procesami wymusza konieczność modyfikacji systemu strategicznej karty wyników. Zaprezentowana w artykule koncepcja zmodyfikowanej strategicznej karty wyników może pozwolić organizacji na osiągnięcie dwóch zasadniczych korzyści. Po pierwsze, może doprowadzić do odciążenia metasystemu zarządzania, po drugie, może zagwarantować prawidłowość procesu implementacji strategii. (fragment z tekstu)

The aim of this article is to analyze limitations of the Balanced Scorecard methodology from the perspective of the process management, and on this base, to define directions of changes in the Balanced Scorecard. The article starts with a general discussion of limitation of the Balanced Scorecard system from the process management perspective, and description of consequences of those dysfunctions. This helps to describe five directions of change are laid down to ensure integration of the Balanced Scorecard with the process management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cytert S., Krzakiewicz K. (2004), Ograniczenia metodyki Strategicznej Karty Wyników z perspektywy koncepcji zarządzania procesowego, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, red. J. Pyka, Tonik, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu