BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czopur Wiesław
Title
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 1-17
Keyword
Informacja statystyczna, Informacja publiczna, Badania statystyczne
Statistical information, Public information, Statistical surveys
Note
summ., rez.
Abstract
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 ujmuje łącznie 218 tematów. Autor przedstawia podstawowe kierunki badań tego programu ujęte według następujących zadań priorytetowych: opracowania i analizy w ramach rachunków narodowych, statystyka finansów publicznych, statystyka przedsiębiorstw niefinansowych i finansowych, badania w dziedzinie statystyki nauki i postępu technicznego, statystyka działalności rolniczej, badania działalności przemysłowej, statystyka działalności budowlanej, badania z dziedziny rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego, statystyka stanu i ochrony środowiska, badania dotyczące działalności transportu i łączności, stosunków gospodarczych, statystyka cen, rynku pracy i wynagrodzeń, kosztów pracy i świadczeń społecznych, statystyka ludności i procesów demograficznych, warunków bytu ludności, edukacji, zdrowia i ochrony zdrowia, turystyki, statystyka regionalna. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu