BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ozwoniarek Michał
Title
Integrated Product Policy - istota i potrzeba
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 4, s. 27-29, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Jakość produkcji, Polityka produktu, Produkcja, Produkt
Production quality, Product policy, Production, Product
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zintegrowanej polityki produktowej (Integrated Product Policy - IPP). Ukazano spojrzenie na produkt przez cykl istnienia, które umożliwia zidentyfikowanie i wyeliminowanie najbardziej niekorzystnych dla środowiska zagrożeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego, 2001, nr 3., Dokąd zmierza UE?
  2. Biuletyn Informacji Publicznej, Zintegrowana Polityka Produktowa, http://www .mos.gov .pl .
  3. Communication from the Commision on the Council and European Parliament: Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking, COM (2003) 302 final, Brussels, 18.06.2003.
  4. European Commission, Integrated Product Policy. A study analyzing national and international developments with re gard to Integrated Product Pol- icy in the environment field and providing element for an EC policy in t his area, Science Policy Research Unit, 1998.
  5. http:/ /www .bsdglobal.com/issues/ipp.asp .
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu