BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliński Janusz
Title
Gospodarka Polski w procesie transformacji ustrojowej (1989-2002)
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Gospodarka Polska na Przełomie Wieków, 2004, nr 1, 27 s.
Keyword
Polityka gospodarcza, Przekształcenia własnościowe, Inflacja, Finanse państwa, Koniunktura gospodarcza, Ocena procesu transformacji
Economic policy, Ownership transformations, Inflation, State finance, Business trends, Evaluation of the transformation process
Note
Dodatek do "Banku i Kredytu" nr 1/2004.
Abstract
W opracowaniu autorstwa prof. zw. dr hab. Janusza Kalińskiego z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przeanalizowano okres od 1989 r. do 2002 r. pod kątem prowadzonej polityki ekonomicznej, przekształceń własnościowych, inflacji (dane za okres 1991-2002) i finansów, a także koniunktury gospodarczej. Na koniec podjęto próbę oceny tego okresu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Balcerowicz: 800 dni: szok kontrolowany. Warszawa 1992 BGW, s. 36 i nast.
 2. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa 1999 PWE, s. 524.
 3. L. Ciamaga i inni: Unia Europejska. Warszawa 2000 Wyd. Naukowe PWN, s. 435 i nast.
 4. 10 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warszawa 2001 GPW, s. 11 i nast.
 5. M. Gorczyca: Na peryferiach Europy. „Nowe Życie Gospodarcze" nr 15/2003, s. 7.
 6. Gospodarka Polski 1997. Warszawa 1997 RCSS, s. 152.
 7. Informacja [Ministerstwa Finansów] na temat stosunków finansowych z zagranicą, z 26 lutego 1990 r., s. 6.
 8. Informacja o sytuacji gospodarczej w 1991 r. wraz z elementami prognozy ostrzegawczej na 1992 r. Warszawa 1992 CUP, s.1.
 9. L.J. Jasiński: Polska polityka kursowa w warunkach umacniania się systemu rynkowego 1990-1998. Warszawa 1999 WWSE, s. 36-40, 83.
 10. Kapitał zagraniczny w Polsce: warunki działania. Praca pod red. Z. Sadowskiego. Warszawa 1999 Bellona, s. 89 i nast.
 11. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1990 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 2 lutego 1991 r., s. 1.
 12. A.Kowalik: Budżet zrobiony na szaro. „Rzeczpospolita" z 9-10 stycznia 1999 r., s. 7.
 13. A. Kowalik: Nie studzić, lecz pobudzać. „Rzeczpospolita" z 21-22 listopada 1998 r., s. 7.
 14. J. Marczakowska-Proczka: Budżet państwa. W: System finansowy w Polsce: lata dziewięćdziesiąte. Praca pod red. B. Pietrzaka i Z. Polańskiego. Warszawa 1997 Wyd. Naukowe PWN, s. 269.
 15. Z.J. Marski, W. Biernatowicz: Denominacja złotego (1995-1996). Warszawa 1998 NBP, s. 25 i nast.
 16. Ocena procesów gospodarczych w 1994 r. na tle lat 1990-1993. Warszawa 1995 CUP, s. 19.
 17. Ocena sytuacji gospodarczej Polski w 2002 r. Warszawa 2003 MGPiPS, s. 87 i nast.
 18. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w 1996 r. wraz z elementami prognozy na 1997 rok. Warszawa 1997, s. 48.
 19. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w 2001 r. wraz z elementami prognozy na 2002 rok. Warszawa 2002 RCSS, s. 3 i nast.
 20. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w 2002 roku wraz z elementami prognozy na 2003 rok. Warszawa 2003 RCSS, s. 11.
 21. OECD. Przegląd Gospodarczy. Polska 1994. Warszawa 1994 OECD, s. 70.
 22. Z. Olesiński: Proces prywatyzacji w Polsce. Warszawa 2000 KiW, s. 118.
 23. T. Panek, J. Podgórski: Wybrane elementy warunków życia gospodarstw domowych. W: Szkoła Główna Handlowa i dziesięć lat transformacji w Polsce. Warszawa 1999 SGH, s. 289.
 24. B. Pietrzak: System bankowy. W: System finansowy w Polsce: lata dziewięćdziesiąte. Praca pod red. B. Pietrzaka i Z. Polańskiego. Warszawa 1997 Wyd. Naukowe PWN, s. 59, 69.
 25. Podstawowe tendencje w gospodarce w 1996 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 10 lutego 1997 r., s. I i II.
 26. Podstawowe tendencje w gospodarce w 1997 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 18 lutego 1998 r., s. XV.Poland. International Economic Report 1992/93. Warsaw 1993 WSE, s. 52.
 27. Poland. International Economic Report 1996/1997. Warsaw 1997 WSE, s. 49.
 28. Poland. International Economic Report 1998/1999. Warsaw 1999 WSE, s. 21.
 29. Poland. International Economic Report 2002/2003. Warsaw 2003 WSE, s. 19.
 30. Polityka gospodarcza okresu transformacji. Praca pod red. M. Dąbrowskiego. Warszawa 1995 Wyd. Naukowe PWN, s. 47.
 31. M. Przybylski: Najważniejsza jest strategia. „Rzeczpospolita" z 12 września 2000 r., s. B4.
 32. Raport o bankach. „Rzeczpospolita" z 8 kwietnia 1999 r., s. B1.
 33. Raport o bankach. „Rzeczpospolita" z 24 marca 2000 r., s. B1.
 34. Raport o bankach. „Rzeczpospolita" z 3 marca 2003 r., s. B7.
 35. J. Regulski: Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja. Warszawa 2000 Wyd. Naukowe PWN, s. 185 i nast.
 36. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999. Warszawa 1999 GUS, s. 483.
 37. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. Warszawa 2002 GUS, s. 488-489.
 38. The Social and Economic Transformation in Poland. Warsaw 2003 RCSS, s. 5, 6, 24, 27.
 39. Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96: zagadnienia polityki społecznej. Praca pod red. A. Rajkiewicza. Warszawa 1997 F. Ebert Stifung, s. 39 i nast.
 40. Strategia dla Polski. „Rzeczpospolita" z 1 lipca 1994 r.
 41. Sytuacja społeczno-gospodarcza w 1992 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 6 lutego 1993 r., s. I.
 42. Sytuacja społeczno-gospodarcza w 1993 r. Warszawa 1994 CUP, s. 63.
 43. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 1993 r. Warszawa 1994 CUP, s. 3.
 44. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 1993 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 7 lutego 1994 r., s. I.
 45. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 1995 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 13 lutego 1996 r., s. I.
 46. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 1999 r. „Rzeczpospolita. Statystyka Polski" z 9 lutego 2000 r., s. D7.
 47. Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. DzUPRL 1989 r., nr 74, poz. 438.
 48. Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Dz. U. 1990, nr 6, poz. 36.
 49. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 50. Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1995, nr 1, poz. 2.
 51. A. Weresa: Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego – doświadczenia Polski. „Zeszyty BRE Bank - CASE" nr 62/2002, s. 37.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu