BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ligarski Mariusz J.
Title
System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 2, s. 38-41, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Normy ISO 9000
Quality management, Quality management systems, ISO 9000
Note
summ.
Abstract
Autor artykułu w oparciu o własną wiedzę i liczne doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy systemy zarządzania jakością są szansą czy zagrożeniem dla współczesnej organizacji. Stara się również określić czynniki, które decydują i zarazem determinują powodzenie systemu zarządzania jakością.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. LIGARSKI M.J., Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", "Organizacja i Zarządzanie", z. 12, Gliwice 2002, s. 153-159.
  2. LIGARSKI M.J., Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 11, s. 38-40.
  3. LIGARSKI M.J., KOCZAJ K., Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, "Problemy Jakości" 2004, nr 11, s. 24, 29-33.
  4. LIGARSKI M.J., Budowa systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 7-8, s. 66-69.
  5. LIGARSKI M.J., KRYSZTOFIUK J., Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, "Problemy Jakości" 2005, nr 10, s. 32-39.
  6. LIGARSKI M.J., The Process of Constructing the Quality Management System for Public Services Versus Ike Effectiveness of this System, Proc. of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT) Current Trends in Commodity Science, vol. I, Poznań 2005, s. 147-153.
  7. LIGARSKI M.J., Rola audytu trzeciej strony w systemie zarządzania jakością, [w:] red. J. ŻUCHOWSKI, Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006, s. 410-415.
  8. LIGARSKI M.J., Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9, s. 35-38.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu