BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszkowski Julian
Title
Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle europejskim
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 5, s. 30-34
Keyword
Płace, Analiza danych statystycznych, Przestrzenna analiza porównawcza
Wages, Statistical data analysis, Comparative spatial analysis
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono decylowe rozpiętości miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w niektórych krajach europejskich przeliczone na dolary według kursu wymiany, parytetu siły nabywczej oraz w procentach mediany; relację najwcześniejszych i najpóźniejszych dostępnych wskaźników zróżnicowania decylowego wynagrodzeń nominalnych brutto (D9/D1) w niektórych krajach europejskich z lat 1992-2001; procentowe stosunki najpóźniejszych do najwcześniejszych dostępnych wskaźników zróżnicowania decylowego wynagrodzeń nominalnych brutto (D9/D1) w niektórych krajach europejskich z lat 1992-2001.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. ATKINSON, A. BRANDOLINI, T.M. SMEEDING, Producing Time Series Data for Income Distribution: Sources, Methods and Techniques, Luxembourg Income Study Working Paper no. 295, January 2002.
 2. A.B. ATKINSON, A. BRANDOLINI, Promise and Pitfalls in the Use of „Secondary" Data-sets: Income Inequality in OECD Countries as a Case Study, „Journal of Economic Literature" 2001 vol. 39 nr 3 s. 771-799.
 3. J. DASZKOWSKI, Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999 w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 4. Eurostat Yearbook. Data 1990-2000, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2002.
 5. B. FREEMAN, R.H. OOSTENDORP, The Occupational Wages Around the World Data File, NBER Working Paper no. 8058, „International Labour Review" 2001 vol. 140, no. 4 s. 379-401.
 6. B. GOESLING, Changing Income Inequalities Within and Between Nations: New Evidence, „American Sociological Review" 2001, vol. 66, s. 745-761.
 7. P. GOTTSCHALK, T.M. SMEEDING, Cross-national Comparison of Earnings and Income Inequality, „Journal of Economic Literature" 1997 vol. 35 June, s. 633-687.
 8. Informacje i Opracowania Statystyczne GUS.
 9. Z. JACUKOWICZ, Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, IPiSS, Warszawa, 2002.
 10. S. KOWALSKI, Porównanie rozkładów wynagrodzeń między Polską a Niemcami, „Wiadomości Statystyczne", 2003, nr 2, s. 56-64.
 11. Measurement of Income from Employment ICLS/16/1998/II Report II, Sixteenth International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 6-15 October 1998.
 12. M. MORRIS, B. WESTERN, Inequality in Earnings at the Close of the Twentieth Century, „Annual Review of Sociology" 1999, vol. 25, s. 623-657.
 13. „OECD Economic Surveys Poland", vol. 2002/12 July, s. 143.
 14. OECD Labour Market Statistics 2001, CD-ROM edition, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
 15. Przeglądy Gospodarcze OECD. Polska. Gospodarka, Tom 2002/12 lipiec, s. 154.
 16. S.B. RODRÍGUEZ, J. DÍAZ-GIMÉNEZ, V. QUADRINI, J-V. RÍOS-RULL, Updated Facts on the U.S. Distributions of Earnings, Income, and Wealth, „Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review", Summer 2002, vol. 26, no. 3, str. 2-35.
 17. T.M. SMEEDING, Changing Income Inequality in OECD Countries: Updated Results from the Luxembourg Income Study (LIS), „Luxembourg Income Study Working Paper" no. 252, March 2000.
 18. Statistical Yearbook, Forty Fifth Issue, United Nations 2001 New York.
 19. Yearbook of Labour Statistics + Bulletin of Labour Statistics + Supplement of the Bulletin of Labour Statistics + Special Supplement to the Bulletin of Labour Statistics -Wages and Hours of Work and on Food Prices, October Inquiry Results, International Labour Office, Geneva, internetowy adres bazy informacyjnej http://laborsta.ilo.org.
 20. ZELENAY M., Porównanie rozpiętości wynagrodzeń w Polsce i we Francji, „Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 12, s. 73-79.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu