BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Penc Józef
Title
Nowe oblicze organizacji
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 8-13
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nowa Gospodarka, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Struktura organizacyjna, Organizacje uczące się
Enterprise management, New Economy, Knowledge-based economy, Organisational structure, Learning organisations
Abstract
Omówiono wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Wynikają one z wymagań tzw. nowej gospodarki, konieczności doskonalenia organizacji i jej struktury, tworzenia organizacji opartej na wiedzy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. BRATNICKI, Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998, s. 109-110.
 2. S. BROWN, P. DUGUID, Wykrywanie i wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 8, s. 19-22.
 3. R.W. GRIFFIN, R.J. EBERT, Business, Prentice Hall, New Yersey 1999, s. 488.
 4. Ch. HANDY, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 114-125).
 5. Ch. HANDY, Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998, s. 50.
 6. W. HUERLIMANN, Uczące się przedsiębiorstwo, „Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 10, s. 21.
 7. R.S. KAPLAN, D.P. NORTON, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001, s. 46.
 8. A. KREUTER, M. WAGNER, Czynniki sprzyjające innowacyjności, „Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 12, s. 28.
 9. R. LYNCH, Corporate Strategy, Prentice Hall, Harlow 2000, s. 764-765.
 10. Ch. MANDL, Innowacje przez konstruktywne wykorzystanie sprzeczności, „Zarządzanie na Świecie"1999, nr 7, s. 20-25.
 11. Menedżerowie koncernów międzynarodowych o czynnikach sukcesu, „Zarządzania na Świecie" 2000, nr 3, s. 46.
 12. Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 10, s. 22.
 13. G. NIZARD, Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998, s. 106-115.
 14. O co chodzi w tzw. zarządzaniu wiedzą?, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 12, s. 33-36.
 15. J. PENC, Zarządzanie oparte na wiedzy, „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr l, s. 3-16.
 16. T. PETERS, N. AUSTIN, A Passion for Excellence the Leadership Difference, Fontana Collins, Glasgow 1986, s. 414.
 17. S. RICH, Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 12, s. 32-35.
 18. J. ROOS, Kapitat intelektualny przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie" 1997, nr 5, s. 41-44.
 19. Rosnące oczekiwania wobec prezesa zarządu, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 12, 21-25.
 20. P.M. SENGE, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 26.
 21. W. SIMON, Spontaniczny porządek zamiast sztywnej hierarchii, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr l, s. 38-39.
 22. S. STEIN, Czym wyróżniają się najlepsze firmy świata, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 11, s. 13-16.
 23. D.N. SULL, Why Good Companies Go Bad, „Harvard Business Review" 1993, nr 4, s. 45-49.
 24. A. SUTER, Określenie i wykorzystanie kluczowych zdolności, „Zarządzanie na Świecie" 1996, nr l, s. 34.
 25. A. TOFFLER, H. TOFFLER, Budowa nowej cywilizacji, Wydawnictwo „Zysk i Ska" Poznań 1996, s. 34-35 i 38.
 26. Uzdrowiciele przedsiębiorstw, „Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 2, s. 7-11.
 27. B. WAWRZYNIAK, Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999, s. 213.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu