BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dygas Małgorzata
Title
Kuszące listy i kwity
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 12, s. 20
Keyword
Aktywa, Fundusze emerytalne, Inwestycje, Prawo, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Assets, Pension funds, Investment, Law, Open Pension Funds (OPF)
Abstract
W artykule przedstawiono omówienie ustawy o Organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (z dnia 23 sierpnia 2003 roku), w których ustawodawca przewidział wprowadzenie kilkunastu roporządzeń, które w sposób szczegółowy doprecyzują przepisy. Głównie chodzi o aktywa otwartego funduszu emerytalnego. Jaka ich część może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu