BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowicz Artur
Title
Pojęcie i istota struktury organizacyjnej
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 14-17
Keyword
Struktura organizacyjna, Struktura przedsiębiorstwa, Typy struktur organizacyjnych, Przegląd literatury
Organisational structure, Structure of company, Types of organisational structures, Literature review
Abstract
Przeanalizowano literaturę dotyczącą organizacji i zarządzania pod kątem definiowania struktury organizacyjnej, sposobów ujęcia struktury organizacyjnej, zakresów struktury organizacyjnej oraz jej funkcji i wymiarów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s. 128-130.
  2. J. ZIELENIEWSKI, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 427-441.
  3. M. BIELSKI, Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa 1973, s. 29-50.
  4. W. WUDARZEWSKI, Funkcje i cechy formalnej struktury organizacyjnej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", Wrocław 1987, s. 57-66.
  5. K. MREŁA, Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983, s. 18-23.
  6. D.S. PUGH, D.J. HICKSON, C.R. HININGS, C. TURNER, Demension of Organization Structure, „Administrative Science Quarterly" June 1/1968.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu