BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucęba Robert
Title
Wirtualizacja procesów zarządzania wytwarzaniem energii skojarzonej
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 34-36, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Przedsiębiorstwo energetyczne, Proces zarządzania
Virtual enterprise, Energy distribution companies, Management process
Abstract
Przedstawiono koncepcję stworzenia wirtualnej elektrowni. Koncepcja ta bazuje na mikro- i minielektrociepłowniach podpiętych do jednego systemu. Wskazano zalety takiego rozwiązania oraz bariery ograniczające wykorzystanie generacji małej skali, czyli rozproszonych i rozsianych źródeł energii o małych mocach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. GRUDZEWSKI W., HEJDUK I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
  2. KIEŁTYKA L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
  3. MALKO J., WERON A, Przyszłość elektroenergetyki, portal internetowy: www.cire.pl, 2002.
  4. KUCĘBA R., PUDŁO M., The Evolution of ERP Systems in Companies of the Energetistic Sector - Present Situation and Possibilities, Implementation of Business Information Systems. Proceedings of the 3-rd conference IBIS'Ol. Global Information Society, Malmö-Copenhagen 28-30 September 2001, copyright by Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ARP, Bydgoszcz 2001, s. 131-136.
  5. RÓŻYCKI A., SZRAMKA R., Wytwarzanie energii w skojarzeniu, Departament Planów i Analiz, Biuletyn URE/2001. [6] KUCOWSKI J., LAUDYN D., PRZEKWAS M., Energetyka a ochrona środowiska, wyd. IV, WNT, Warszawa 1997. [7] MALKO J., Generacja rozproszona - umacnianie pozycji, „Wokół energetyki", grudzień 2001.
  6. KUCĘBA R., A Virtual Power Plant Basing on Dispersed and Distributed Generation, Proceedings of the International Association for Development of the Information Society International Conference e-Society 2003. Volume I, Lisbon, s. 381-386.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu