BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojar Ewa, Sosińska-Wit Małgorzata
Title
Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych (II)
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 24-26
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia własnościowe, Spółki pracownicze, Leasing pracowniczy
Restructuring of enterprises, Ownership transformations, Employee company, Employee leasing
Abstract
Przedstawiono wyniki badań ankietowych 40. spółek sprywatyzowanych w drodze leasingu pracowniczego, działających na terenie województwa lubelskiego. Przebadano również sprawozdania finansowe tych spółek. Na tej podstawie przedstawiono (w numerze 1/2004) analizę efektów restrukturyzacyjnych w obszarach organizacyjnym oraz produktowo-technicznym. W tej części artykułu skupiono się na restrukturyzacji finansowej oraz własnościowej. Podjęto próbę oceny procesów restrukturyzacyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w I półroczu 2001 r., GUS, Warszawa 2001.
  2. M. SIERPIŃSKA, T. JACHNA, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994, s. 80.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu