BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobos Krzysztof
Title
Czy administracja musi być organizacyjną "kulą u nogi"
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 26-29
Keyword
Struktura organizacyjna, Struktura przedsiębiorstwa, Zarządzanie administracyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przekształceń przedsiębiorstwa
Organisational structure, Structure of company, Administrative management, Enterprise management, Enterprise transformation strategy
Abstract
Do administracji zalicza się służby kadrowe, finansowo-księgowe, marketingowo-sprzedażowe, logistyczne, organizacyjno-prawne, gospodarcze. W artykule przedstawiono pogląd, że istnieje możliwość zmiany stylu działania administracji. W takim układzie rola pracownika administracji - referenta zmienia się w rolę pracownika administracji - analityka. Przedstawiono model organizacyjny oparty na administracji nowego typu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A.K. KOŹMIŃSKI, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, w: Polska w Europie 2000 - polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Dorobek Szkoły Letniej „Warszawa 2000", Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 57-66.
  2. K. ŁOBOS, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 41-43.
  3. K. OBŁÓJ, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 157-180.
  4. R. RUTKA, Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003, s. 44-46.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu