BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymura-Tyc Maja
Title
Technologie informatyczne w procesie zarządzania marketingowego
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 30-33, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Przewaga konkurencyjna, Technologia informacyjna
Enterprise management, Marketing management, Competitive advantage, Information Technology (IT)
Abstract
Omówiono problematykę wpływu technologii informatycznych na proces tworzenia wartości dodanej dla przedsiębiorstwa i dla klienta (nabywcy). Podkreślono, że Internet i oparte na nim technologie informatyczne stają się nowym narzędziem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Silnie wpłynęły one na na proces zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem i jego powiązania z otoczeniem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. AFUAH A., TUCCI Ch., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. EVANS Ph., WURSTER T., Strategy and the New Economics o f Information, „Harvard Business Review", September-October 1997.
 3. HOOLEY G., SAUNDERS J., PIERCY N., Marketing Strategy & Competitive Positioning, Prentice Hall Europe 1998.
 4. KOTLER Ph., ARMSTRONG G., SAUNDERS J., WONG V., Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 5. PORTER M., MILLAR V., How Information Gives You Competitive Advantage, „Harvard Business Review", July-August 1985.
 6. PORTER M., Strategy and the Internet, „Harvard Business Review", March 2001.
 7. PRAHALAD C.K., RAMASWAMY V., Co-opting Customer Competence, „Harvard Business Review", January-February 2000.
 8. [81 RAYPORT J., SVIOKLA J., Exploiting the Virtual Value Chain, „Harvard Business Review", November-December 1995.
 9. RAYPORT J., SVIOKLA J., Managing in the Market-space, „Harvard Business Review", November-December 1994.
 10. SZNAJDER A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. SZYMURA-TYC M, Nowe paradygmaty konkurencji i marketingu a budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku europejskim, „Organizacja i Kierowanie", nr 1/2001.
 12. SZYMURA-TYC M., Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, „Organizacja i Kierowanie", nr 4/ 2003 (w druku).
 13. WEBSTER F., The Future Role of Marketing in Organization, [w:] LEHMANN D., JOCZ K. (eds.), Reflections on the Futures of Marketing, Marketing Science Institiute, Cambridge, Mass. 1997.
 14. WOODRUFF R., GARDIAL S., Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer Value Satisfaction, Blackwell Publishers Inc., Maiden Mass. 1996.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu