BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
System zarządzania jakością ISO 9001 - początek drogi do TQM
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 3, s. 37-40, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, System zarządzania jakością, Normy ISO 9000
Quality management, Total Quality Management (TQM), Quality management systems, ISO 9000
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie stanu wprowadzenia koncepcji zarządzania Total Quality Management (TQM) w polskich przedsiębiorstwach posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9000. Omówiono zagadnienia związane z: zaangażowaniem firm we wdrażanie TQM na bazie ISO 000, najważniejszymi dla przedsiębiorstw elementami TQM, orientacją na klienta, samooceną organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. GOSZCZYCKI W., PAWLAK W.R., Badania świadomo-ści jakościowej o TQM w firmach, „Problemy Jakości", listopad 2002.
  2. http://www.umbrella.org.pl
  3. KARASZEWSKI R., TQM teoria i praktyka, wyd. 2, Dom Organizatora, Toruń 2001.
  4. MISZCZAK A., PAWLAK W.R., Wpływ koncepcji TQM na przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości", lipiec 2003.
  5. PN-EN 9004:2000, System zarządzania jakością. Wymagania, załącznik A.
  6. PODGÓRSKI D., Kryteria zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach wdrażających koncepcje TQM, Materiały II Konferencji Naukowej „Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej", AE Kraków, 2000.
  7. STEINBECK H. H., Total Quality Management, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
  8. The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates Twelfth Cycle: Up to and Including 31 December 2002, www.iso.org
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu