BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewski Robert
Title
Hoshin kanri - metoda kreowania polityki jakości
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 8-10
Keyword
Jakość, Zarządzanie jakością, Planowanie jakości, Systemy jakości
Quality, Quality management, Quality planning, Quality systems
Note
Zawiera rysunek: [1] Proces planowania w ramach hoshin kanri
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono stosunkowo mało znaną w Polsce metodę hoshin kanri, definiowaną jako schemat planowania, wprowadzania i oceny zarządzania zmianami. Omówiono jej genezę i podstawowe założenia, politykę roczną, średnio- i długoterminową przy zastosowaniu tego systemu zarządzania, porównano także filozofię przedsiębiorstwa z polityką jakości oraz przedstawiono proces catch-ball.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2002, s. 158-163.
  2. Y. Kondo, Hoshin kanri - a participative way of quality management in Japan, The TQM Magazine 1998, nr 6.
  3. Y. Kondo, Quality through millennia, Quality Progress 1988, nr 12.
  4. N. Marsden, G. K. Kanji, The use of hoshin kanri planning and deployment systems in the service sector: An exploration, Total QualitY Management 1998, nr 4/5.
  5. B. J. Witcher, R. Butterworth, Hoshin kanri: A preliminary overview, Total Quality Management 1997, nr 2/3.
  6. G. R. Wood, K. F. Munshi, Hoshin Kanri: A systematic approach to breakthrough improvement, Total Quality Management 1991, nr3.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu