BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Programy motywacyjne i ich rola we współczesnym przedsiębiorstwie
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 22-27
Keyword
Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Motywacje
Work motivation, Motivating employees, Motivating systems, Motivation
Note
Zawiera tabele: [1] Oczekiwane przez respondentów formy motywowania, [2] Pozapłacowe formy motywowania w polskich firmach w 2003 roku w zależności od zajmowanego szczebla w hierarchii organizacyjnej, [3] Deklarowana przez prezesów badanych firm istotność wybranych działań adresowanych do pracowników, [4] Rodzaj rzeczywiście realizowanych działań personalnych i ich znaczenie według prezesów badanych firm
Abstract
W artykule przedstawiono formy motywowania pracowników i ich oczekiwania. Omówiono procesy motywacyjne oraz proces ich opracowywania oraz efektywność realizacji programów motywacyjnych. Zwrócono również uwagę na stosunek naczelnej kadry kierowniczej do programów motywacyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Baruk, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy (Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie - zeszyt 292), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005, s. 104-105.
  2. A. Baruk, Tradycyjne i internetowe formy rekrutacji w kształtowaniu wizerunku nowoczesnej firmy, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług - 2002, praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Katowice 2002, s. 433-444.
  3. Job Recovery Survey, SHRM®/CareerJournal.com.
  4. J. Lipiec, Raporty o wynagrodzeniach, www.hrm.pl/czytelnia/art.
  5. M. Mortensson, A critical review of knowledge management as a management tool, „Journal of Knowledge Management" 2000, vol. 4, nr 3, s. 209.
  6. Pozapłacowe metody wzbudzania motywacji pracowników, www.dashofer.
  7. P. Sierociński, P. Zimowski, Incentive Plans, Serwis Członkowski Instytutu Zarządzania, www.instytut.org.pl.
  8. W. Staruchowicz, Od rekrutacji po zaplanowane zwolnienia, „BizReporter" 2001, nr 4, s. 12.
  9. D. L. Stum, Maslow revisited: building the employee commitment pyramid, „Strategy & Leadership" 2001, nr 4, s. 4-9.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu