BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Arkadiusz Michał
Title
Polityka regionalna Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii
Regional Policy of the European Union in the United Kingdom
Source
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 7-8, s. 98-119, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Restrukturyzacja regionów, Strategia rozwoju regionalnego, Polityka regionalna UE, Rozwój regionalny, Fundusze strukturalne, Rozwój gospodarczy regionów
Regional policy, Regional restructuring, Regional development strategy, EU regional policy, Regional development, Structural funds, Economic development of regions
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Regiony z upadającym przemysłem oraz peryferyjne regiony wiejskie to dwa główne typy regionów problemowych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Autor przedstawia historyczne źródła problemu regionalnego w Zjednoczonym Królestwie (podział na bogate Południe i biedną Północ), historię polityki regionalnej w Zjednoczonym Królestwie na szczeblu narodowym (lata 1928-1984) oraz trzy okresy politykę regionalną Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie (do roku 1988, lata 1989-99, po roku 2000).

Declining industry regions and declining rural areas are the main types of troubled regions in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In a spatial perspective, considerable socio-economic inequalities between the poor North and the rich and developed South are the case in the UK. Regional inequalities enforce a regional policy involving application of a set of instruments in order to arrive at a higher convergence of incomes and to stimulate economic activity in the underdeveloped areas. The United Kingdom had been conducting an active regional policy since as early as 1928, but over that entire period its purposes were based on a single indicator, namely the rate of unemployment. A more comprehensive approach, involving support for regional development, has developed after joining the European Community. In 1975 - 1988, the United Kingdom obtained ECU 5,103.25 million worth of aid and was the second-largest, to Italy, beneficiary of the European Regional Development Fund. After the 1988 regional policy reform, the United Kingdom obtained aid from structural funds within the framework of all the separated objectives. The United Kingdom is one of the most centralised states in the European Union. It has not developed a nation-wide system of local governments, and the key role in pursuit of the regional policy is played by the central government and its regional agencies. The scope of sovereignty of regional government agencies in the field of structural funds management is different in the case of regions located in England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The UK's experience in the field of drafting financial programmes of structural funds is vast and diversified. Poland and the remaining acceding countries can draw practical conclusions from the United Kingdom's experience, to be used as guidance for implementation of structural funds' programmes
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong H., Taylor J., [2000], Regional economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford.
 2. Bachtier J., Turok I. (red.), [1997], The Coherence of EU regional policy, London.
 3. Balchin P., [1990], Regional policy in Britain, The North-South Divide, Liverpool, London.
 4. Button K., Pentecost E., [1999], Regional Economic Performance within the EU, Northampton.
 5. Commission of the European Communities, [1985], European Regional Development Fund, Eleventh annual report (1985), Document, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 6. Commission of the European Communities, [1939], Community Support Framework 1989-93 for the development and structural adjustment of the regions whose development is lagging behind (Objective I), United Kingdom (Northern Ireland), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 7. Commission of the European Communities, [1991], Community Support Framework 1989-93 for the development of rural areas (Objective 5b), United Kingdom, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 8. Commission of the European Communities, [1994], Northern Ireland - Single programming document 1994-99, Objective I, Structural development and adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 9. Commission of the European Communities, [1995], Merseyside: Single programming document 7994.99 Objective 1, Structural development and adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 10. Commission of the European Communities, [1995], The Highlands and Islands. Single programming document 1994-99, Objective 1, Structural development and adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 11. Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June [1999] laying down general provisions on the Structural Funds, Official Journal of the European Communities L 161/20-21.
 12. Driven C., Dunne P. (red), [1992], Structural Change in the UK Economy, Cambridge University Press, Department of Applied Economics, Occasional Paper 58, Cambridge.
 13. European Commission, [1997], The impact of structural policies on economic and social cohesion in the Union 1989-99, Luxembourg.
 14. European Commission, [1997], The impact of the Structural Funds on the United Kingdom 1989-1999, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg.
 15. European Commission, [1998], Driving regional development. EU Structural Funds programmes in the UK, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 16. European Commission, [2000], Structural Actions 2000-2006. Commentary and Regulations, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 17. European Commission, [2000], The EU compendium of spatial planning systems and policies, United Kingdom, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 18. European Commission, [2001], Structural Funds in 2000, Twelfth annual report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 19. Forth E., [1983], Regional policy. A fringe benefit?, London.
 20. Kierzkowski T., [2001], Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 21. Landes D., [2002], Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa.
 22. Lewis J., Townsend A., [1989], The North-South Divide. Regional Change in Britain in the 1980s, London.
 23. Pietrzyk I., (red.), [1999], Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 24. Representation of the European Commission in the United Kingdom, [1997], Funding from the European Union, London.
 25. Sharpe L.J., (red.), [1993], The rise of Meso Government in Europe, Sage, London, rozdział 9.
 26. Sweet M., [1999], Regional Economic Development in the European Union and North America, Westport, Connecticut, London.
 27. Szlachta J., [2000], Polityka regionalna Unii Europejskiej, Fundacja Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
 28. Szlachta J., [1997], Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. The European Commission Representation in the United Kingdom, [2000], Background Briefings, Regional Policy and the Structural Funds in the United Kingdom (2000-2006), London.
 30. Williams R., [1996], European Union. Spatial policy and planning, London.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu