BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej
Title
Efektywność modeli logistyki w produkcji materiałów budowlanych
Effectiveness of Logistic Models in Production of Construction Materials
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 3, s. 36-45, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Budownictwo, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku, Logistyka, Efektywność
Construction sector, Enterprise environment, Enterprise in the market, Logistics, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia różne modele logistyczne stosowane przez producentów materiaów budowlanych i ich efektywność, na podstawie kilkuletnich badań prowadzonych w 36 firmach tej branży. Podkreśla, że transformacje zachodzące w gospodarce zmuszają przedsiębiorstwa do szukania rozwiązań coraz bardziej efektywnych, zapewniających im rozwój na wysoce konkurencyjnym rynku.

Based on the research carried out for years among 36 companies of the construction sector, the author discusses different logistic models applied by manufacturers of construction materials and their effectiveness. It is emphasised that the transformation taking place in the economy makes companies search for more effective solutions which could secure their development on the highly competitive market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, Stella Maris, Gdańsk 1993.
 2. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 3. H. Baumgarten, R. Zibell, Trends in der Logistyk, Huss-Verlag, Munchen 1998.
 4. M. Christopher, Sieci i logistyka. Zarządzanie relacjami w ramach łańcucha dostaw, Logistics 98, Polskie Towarzystwo Logistyczne, Poznań 1998.
 5. R. Cooper, R. Kaplan, Measure Costs Right: Make the Right Decisions, Harvard Business Review, nr 67, 1998.
 6. ECR, Jak osiągnąć sukces i prześcignąć konkurencję?, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
 7. J. Heskett, Trends in Market-Responsive Logistics Strategies, Die Unternehmung nr 45, 1991.
 8. D. Kisperska-Moroń, M. Sołtysik, System logistyczny przedsiębiorstwa, AE Katowice 1993.
 9. J. Miller, Th. Vollman, The hidden factory, Harvard Business Review, nr 5, 1995.
 10. H. Pfohl, R. Large, Trendy i strategie w logistyce europejskiej, Logistyka, nr 5, 1999.
 11. J. Weber, Logistikkostenterechnung, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 1987.
 12. R. Zibell, Just in time. Philosophic, Grunlagen, Wirtschaftlichkeit, Verlag Franz Vahlen, Munchen 1999.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu