BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pielasa Michał
Title
Sekurytyzacja aktywów własnych w celu arbitrażu kapitałowego
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 4, s. 61-66
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Aktywa, Banki, Arbitraż gospodarczy
Asset securitisation, Assets, Banks, Commercial arbitration
Abstract
Dokonano analizy zastosowania przez banki procesu sekurytyzacji tradycyjnej w celu arbitrażu kapitałowego. Arbitraż kapitałowy (regulatory capital arbitrage) oznacza odnoszenie korzyści przez bank w procesie sekurytyzacji, które wynikają ze zmniejszenia ilości kapitału regulacyjnego alokowanego w dane aktywo. W następstwie sekurytyzacji bank uwalnia pewną ilość kapitału regulacyjnego. Daje to mozliwość zwiększenia rentowności kapitału przypisanego do danego aktywa, a także alokowania uwolnionych funduszy własnych na nowo udzielane kredyty, co tym samym umożliwia rozwój akcji kredytowej bez potrzeby powiększania funduszy własnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne sekurytyzacji tradycyjnej. Przybliżono rozwój tej techniki finansowej począwszy do lat 70. XX -wieku. Zwrócono uwagę, że sekurytyzacja aktywów bankowych w celu przeprowadzenia arbitrażu kapitałowego nie jest dostępna polskim bankom.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu