BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siwy Arnold, Adamczyk Adam, Lubińska Teresa, Tarczyński Waldemar
Title
Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000
Source
Ekonomista, 2004, nr 1, s. 99-115, bibliogr. 36 poz.
Keyword
System podatkowy, Polityka podatkowa, Produkt krajowy brutto (PKB), Zabezpieczenie społeczne, Bezrobocie, Finanse publiczne
Tax system, Tax policy, Gross domestic product (GDP), Social security system, Unemployment, Public finance
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono wyniki badań odnoszących się do weryfikacji zależniości między rozmiarem dochodów fiskalnych obejmujących dochody podatkowe i parapodatkowe oraz strukturą tych dochodów a tempem wzrostu gospodarczego oraz poziomem bezrobocia dla 14 państw Unii Europejskiej. Okres badawczy obejmuje lata 1990-2000. Dane pochodzą ze statystyki OECD [Revenue Statistics: Special Features 2002].
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barr N., Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, „International Social Security Review", forhcoming, kwiecień-czerwiec 2002, vol 55, nr 2.
 2. Barro J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 1997.
 3. Bolkowiak L, Reforma polskiego systemu podatkowego w okresie transformacji, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
 4. Branson J., Knox Lovell C.A., A Growth Maximising Tax Structure for New Zealand, International Conference on Efficiency and Productivity Growth, Taipei 1999.
 5. Denek D., Wierzbicki E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse pobliczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 6. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, UO, Opole 1999.
 7. Dzierżawski K., Reforma systemu podatkowego w Polsce, CAS, Warszawa 1997.
 8. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 9. Frankel J.A., Razin A., Fiscal Policies and Growth in the World Economy, The MIT Press, Cambridge, London 1996.
 10. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowo-Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 11. Gajl N, Teorie podatkowe na świecie, PWN, Warszawa 1992.
 12. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1997.
 13. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 1998.
 14. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, ABC, Warszawa 1998.
 15. Heijdra B.J., Van der Ploeg F., Foundations of Modern Macroeconomics, Oxford University Press, New York 2002.
 16. International Tax Summaries, Coopers & Lybrand, John Wiley & Sons, Inc., New York 1998.
 17. Joint Economic Report 1999, Joint Economic Committee U.S. Congress, Washington 1999.
 18. Kalinowski M. Współczesne systemy podatkowe, TNOiK, Toruń 1996.
 19. Kosikowski C. Potrzeba-zakres-warunki-metody reformy polskiego systemu podatkowego, Kazimierz Dolny 2002.
 20. Loayza N., Soto R., The Sources of Economic Growth: an Overview, Series on Central Banking, Analysis and Economic Policies, vol. VI, Central Bank of Chile, Santiago de Chile 2002.
 21. Lubińska T., Siwy A, Większy Vat za podatki od płac, „Gazeta Wyborcza" z 22 grudnia 2001.
 22. Lubińska T., Finansowanie zadań publicznych w okresie transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 899.
 23. Milczewska D., Zmiany struktury i wielkości podatkowych dochodów budżetu państwa w latach 90. Referat - konferencja, Wilga 1997.
 24. Modzelewski W., Kierunki reformy systemu podatkowego w Polsce, Refereat na V Zachodniopomorskie Forum Finanse 2000 zorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 25. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2002.
 26. Owsiak S., Skutki procesu transformacji systemu finansów publicznych, w: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, PWN, Warszawa 1995.
 27. Pietrewicz M.., Polityka fiskalna, Poltex, Warszawa 1998. Revenue Statistics: Special Features 1965-2001, OECD, Paris 2002.
 28. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 29. Smoleń P., Szustak-Janowska M., Wójtowicz W., Prawo podatkowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 30. Siwy A., Struktura dochodów podatkowych państw OECD, Materiały Konferencyjne Forum Finanse 2001, Szczecin 2001.
 31. Siwy A., Najważniejsze jest zmniejszenie kosztów pracy, „Rzeczpospolita" z 26-27 maja 2001.
 32. Statystyka. Opis statystyczny, pod red. J. Hozera, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1998.
 33. Szczodrowski B., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 34. Ustawa z 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń, Dz.U. 1993; Dz.U. nr 134; Dz.U. nr 28.
 35. Ziółkowska W., Finanse publiczne teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu