BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir
Title
Quo vadis fundusze?
Source
Bank, 2004, nr 3, s. 54-55
Keyword
Rynki finansowe, Fundusze inwestycyjne, Oszczędności gospodarstw domowych
Financial markets, Investment funds, Household savings
Abstract
Zwrócono uwagę na zmianę struktury oszczędności Polaków. Zaczyna się rozwijać rynek funduszy inwestycyjnych. Wskazano bariery jego rozwoju. Podkreślono jednak, że rynek ten czeka bardzo optymistyczna przyszłość, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu