BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaczek Wanda Maria
Title
Kryzys ekologiczny i ochrona środowiska w procesie globalizacji gospodarki
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 2, s. 73-94
Keyword
Globalizacja, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna
Globalization, Environmental protection, Ecological politics
Abstract
Proces globalizacji ma swe odzwierciedlenie również w wymiarze ekologicznym. Istota kryzysu ekologicznego, w przeciwieństwie do kryzysu gospodarczego, jest trudna do zidentyfikowania a tym bardziej do zdefiniowania. Można wyodrębnić cztery jego aspekty: środowiskowy, społeczno-gospodarczy, antropologiczny oraz cybernetyczny, omówione w artykule. W związku z występowaniem globalnych zagrożeń środowiska, istnieje globalna potrzeba koordynacji polityki ochrony środowiska.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu