BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deszczyński Przemysław
Title
Kraje rozwijające się a globalizacja gospodarki światowej
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 2, s. 113-128
Keyword
Gospodarka światowa, Globalizacja gospodarki, Integracja gospodarcza
World economy, Economic globalization, Economic integration
Abstract
Procesom globalizacji towarzyszą problemy globalne. Kumulacja ich negatywnego wpływu dotyka przede wszystkim kraje rozwijające się. Za problemy globalne uznaje się najczęściej: pogłębianie się dysproporcji gospodarczych pomiędzy krajami rozwijającymi się, postępujące niszczenie środowiska naturalnego, wyczerpywanie się zasobów surowców, kryzys zadłużeniowy, nie kontrolowany przyrost ludności, klęska głodu, zagrożenie narkomanią, AIDS, BSE i innymi groźnymi chorobami, terroryzm międzynarodowy. Tolerowanie pogarszającej się sytuacji gospodarczej w krajach rozwijających się niesie ze sobą niebezpieczeństwo zburzenia ładu demokratycznego na świecie i z tego chociażby powodu społeczność międzynarodowa powinna być zainteresowana przezwyciężeniem tragicznej sytuacji gospodarczej większości krajów rozwijających się.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu