BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juraszek Marian
Title
Orientacja marketingowa małej firmy
Marketing Orientation of a Small Enterprise
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 4, s. 66-72
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku, Marketing, Orientacja marketingowa, Zarządzanie informacją
Small business, Enterprise environment, Enterprise in the market, Marketing, Marketing orientation, Information management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z orientacją marketingową małych i średnich firm. Zaprezentowano wyróżniki orientacji marketingowej i metody ich diagnozowania. Badania potwierdzają, że małe firmy chcąc efektywnie funkcjonować, powinny brać pod uwagę nie tylko jakość komunikacji wewnętrznej, ale także orientację strategiczną i komunikację rynkową.

The article deals with marketing orientation of small and medium enterprises. Distinguishing features of the marketing orientation, as well as the methods of their diagnosis are presented in the paper. The research brings evidence that if small companies want to operate in an effective way, they must take into account not only the quality of internal communication, but also strategic orientation and market communication.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R. Brown, Marketing: A Function and a Philosophy, The Quarterly Review of Marketing, Spring/Summer 1987.
 2. A. Chodyński, Marketingowy aspekt jakości ekologicznej w zarządzaniu rozwojem organizacji, Organizacja i Kierowanie 2002/2.
 3. A. Chodyński, Zarządzanie rozwojem firmy, Strategia jakości ekologicznej, WSZiM, Sosnowiec 2002.
 4. R. Deshpande, J.U.Farley, F.E.Webster, Corporate Culture Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis, Journal of Marketing, nr 57, 1993.
 5. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa, 1996.
 7. I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 8. A.Kohli, B. Jaworski, Market Orientation, The Construct, Research Propositions and Managerial Implications, Journal of Marketing, 4/1990.
 9. A.K. Kohli, B.J. Jaworski, A. Kumar, MARKOR. A Measure of Market Orientation, Journal of Research, 1993.
 10. P. Kotler, Marketing Management, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 11. A. Payne, Marketing uslug, PWE, Warszawa 1997.
 12. A. Stachowicz-Stanusch, Kultura marketingowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2001.
 13. M. Stużycki, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu