BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sąpór Agnieszka
Title
KAIZEN - filozofia ciągłego udoskonalania organizacji
KAIZEN - the Philosophy of Constant Improvement
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 4, s. 91-101
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kaizen, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie zmianami
Enterprise management, Kaizen, Restructuring of enterprises, Change management
Note
streszcz., summ.
Company
Fabryka Samochodów Osobowych (FSO), Daewoo
,
Abstract
Na przestrzeni ostatnich lat narzędziem wdrożenia zmian organizacyjnych stała się restrukturyzacja procesowa, która swoje źródło ma w filozofii kaizen. Filozofia ta zakłada, iż poziom satysfakcji konsumentów warunkują ciągłe usprawnienia poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa w zakresie: gospodarowania zasobami ludzkimi, procesów (wyniki), produktów i usług oraz technologii. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie Daewoo-Fso Motors Company.

In conditions of rapid technological growth, rising competition, risk, insecurity, and globalization of economic activity companies are obliged to implement organizational modifications. During last years the tool used for the modifications has been the process conversion, which has its source in kaizen philosophy. According to this idea the level of satisfaction among customers is due to constant improvements of certain areas of the company, such as: management of human resources, processes (results), products and services, as well as technology. The concept of permanent and gradual improvement of organizational structures has revolutionized Japanese economy during the last thirty years, resulting in the growth of team-work importance, the quality of offered products, technology used and production process, effectively adopting organization to rapid changes in the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Imai, Kaizen, Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1992.
  2. A. Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością, OPO, Bydgoszcz 2001, s. 210.
  3. Juran Institute, Inc. USA I Fabryka Samochodów Osobowych P.P. Polska, 1994, s. 1.
  4. R. Kolman (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, WSAiB, Gdynia 1996, s. 42, 125.
  5. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996, s. 297.
  6. W. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996, s. 30.
  7. Materiały z Daewoo-Fso Motors Company, For a better understanding of the Daewoo-Fso production system, 1999, s. 219, 223.
  8. G. Morgan, Obszary organizacji, PWN, Warszawa 2002, s. 35-36.
  9. G. Twardowska, Działalność małych grup (DMG) - Small group activities, "Problemy Jakości" 1996, nr 3.
  10. R. Zalweski, A. Maleszka, Quality - Zarządzania jakością, Centrum Kreowania liderów, Skierniewice 1996, s. 20, 41.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu