BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Mieczysław
Title
Kontrowersje wokół oceny następstw globalizacji dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 2, 153-178
Keyword
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Globalizacja kultury, Regionalizacja, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa
Globalization, Economic globalization, Cultural globalization, Regionalization, International security, Security policy
Abstract
Procesy globalizacji na wszystkich niemal płaszczyznach ich przejawiania się niosą z sobą tak szansę, jak i zagrożenia. Dotyczy to również bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Istnieje daleko idące zróżnicowanie stanowisk w kwestii ocen następstw globalizacji dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Ważne jest podejmowanie skutecznych działań, które prowadzą do ograniczenia zagrożeń związanych z procesami globalizacji. Autor omawia w opracowaniu wpływ globalizacji na osłabienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wartość pokoju w stosunkach międzynarodowych, wpływ globalizacji na kształt systemu bezpieczeństwa w skali globalnej oraz porównuje globalizację z regionalizacją w kontekście następstw współwystępowania tych tendencji dla bezpieczeństwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu