BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deskur Paweł
Title
W stronę narodu planetarnego. Refleksje wokół globalizacji
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 2, s. 219-232
Keyword
Globalizacja, Zagrożenia rozwojowe, Globalizacja kultury, Procesy społeczne
Globalization, Development risk, Cultural globalization, Social process
Abstract
Głównym założeniem obecnej globalizacji jest logika oparta wyłącznie na zysku. Integracja ma charakter głównie gospodarczy i należy stworzyć przeciwwagę dla niej: polityczną, dotyczącą spraw kultyralnych, religijnych i społecznych. Działania w obecnym świecie pomijają podstawowe prawa człowieka. Poszczególne osoby i całe społeczeństwa zamykają się na globalizację czując płynące z niej zagrożenie. Wystapienia antyglobalistów powinny zostać dostrzeżone jako wystąpienia osób, które chcą światu przedstawić alternatywę budowania praworządnego i wolnego społeczeństwa. Konkluzja, wyłaniająca się z artykułu jest taka, iż nie da się zbudować szczęśliwego świata, opartego wyłącznie na sile przemysłu i na pieniądzu, z którego korzystają nieliczni, podczas gdy całe regiony zostają zepchnięte na margines.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu