BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Symonides Janusz
Title
Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z międzynarodowym terroryzmem
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2001, nr 4, s. 23-41
Keyword
Terroryzm, Zwalczanie przestępczości, Prawo międzynarodowe, Współpraca antyterrorystyczna, Przestępczość zorganizowana
Terrorism, Crime prevention, International law, Counterterrorism cooperation, Organised crime
Company
Unia Europejska (UE), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
European Union (EU), United Nations (UN)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego ważną rolę odgrywają przyjęte przez państwa zobowiązania zawarte w umowach międzynarodowych. Ponieważ terroryzm międzynarodowy jest zagrożeniem globalnym, walka z nim powinna mieć również wymiar globalny i powinna być prowadzona z przestrzeganiem prawa międzynarodowego i praw człowieka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu