BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miluski Tadeusz
Title
Estonia w procesie akcesji do Unii Europejskiej
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 1, s. 65-84
Keyword
Stosunki gospodarcze, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Gospodarka, Rozwój gospodarczy
Economic relations, Economic and political integration of Europe, Economy, Economic development
Company
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Country
Estonia
Estonia
Abstract
Estonia jako kandydat do UE została zaakceptowana przez państwa zachodnie m. in. dlatego, że w bardzo szybkim tempie przeprowadziła restrukturyzację gospodarki, przechodząc z ustroju komunistycznego do wolnorynkowego. Sprywatyzowała wszystkie sektory gospodarki, zreformowała m. in. przemysł, rolnictwo, handel, transport i inne, stworzyła bardzo dobre warunki dla inwestycji zagranicznych oraz w praktyce opowiedziała się za wolnym rynkiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu