BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkowski Maciej
Title
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce wobec zmodyfikowanej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 1, s. 121-141
Keyword
Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Strategia rozwoju rolnictwa, Rozwój rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna, Pomoc gospodarcza, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Agriculture, Agricultural restructuring, Agricultural development strategy, Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Economic assistance, Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Polska wieś i rolnictwo stoją obecnie przed koniecznością głębokich, kosztownych i długotrwałych dostosowań. Najważniejsze działania w okresie przedakcesyjnym powinny sprowadzać się przede wszystkim do: zwiększania areału i unowocześniania gospodarstw, wzrostu pozarolniczego zatrudnienia na wsi, rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, poprawy edukacji na wsi, poprawy stanu środowiska, rozwoju infrastruktury technicznej na wsi. Integracja z UE oraz wdrażanie zasad jej polityki rolnej może skutecznie umożliwić, ułatwić lub nawet wymusić niezbędne działania modernizacyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu