BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemna Anna
Title
Integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi w ujęciu prasy polskiej w latach 1989-1992
Source
Przegląd Zachodni, 2002, nr 1, s. 179-205
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polska w WE, Traktat o WE, Układ o Stowarzyszeniu, Negocjacje akcesyjne, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Poland's economic integration with the EU, Poland in the EC, European Community Treaty, Association Agreement, Accession negotiations, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Opracowanie jest analizą artykułów ukazujących się w latach 1989-1992 w wiodących tytułach prasy polskiej (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Trybuna Ludu, Życie Warszawy, Wprost, Polityka, Tygodnik Solidarność i Tygodnik Powszechny) na temat postępu w negocjacjach i akcesji Polski do EWG. Początkowo głównym tematem komentarzy był program pomocowy PHARE, potem przygotowania do negocjacji stowarzyszeniowych, sam proces żmudnych rokowań, z powodu odmiennych stanowisk Polski i Wspólnoty, podpisanie oraz wejście w życie układu stowarzyszeniowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu