BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylski Grzegorz
Title
Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne
The Study of Hidden Organization Cultural Premises - Methodological Proposals
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1, s. 74-91, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Badanie kultury organizacyjnej, Kultura organizacji, Metody badawcze
Organisation and management, Organizational culture study, Corporate culture, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi propozycję podejścia do analizy i opisu kultury organizacyjnej, w kategoriach dynamicznego modelu, ukazującego procesy zachodzące pomiędzy jej elementami. Punktem wyjścia jest próba znalezienia analogii pomiędzy japońskim podejściem do zarządzania wiedzą w organizacji a modelem opisu kultury zaprezentowanym przez Edgara Scheina. Artykuł zawiera propozycję metodologii badań zachodzących w kulturze organizacyjnej procesów.

This article presents three possible strategies for examining the qualifications of the managerial staff-the idiographic, nomotetic, and idiotetic approaches. Each of these strategies is linked with both limitations and errors caused by the researcher. An awareness of this may mark the start of methodological correctness for planned studies. Moreover, possible directions for exploration in connection with decisions regarding choice of the subject of research interest are signaled.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 2. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 3. Kostera M., Kownacki S., Szumski A. (2000), Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, w: Zarządzanie teoria i praktyka, red. Koźmiński A., Piotrowski W., wyd. 5, PWN, Warszawa.
 4. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 5. Kozielecki J. (1995), Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 6. Koźmiński A. (1998), Odrabianie zaległości: zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, PWN, Warszawa.
 7. Louis M. R. (1981), A cultural perspective on organizations: the need for and consequences of viewing organizations as culture - bearing milieux, w: „Human Systems Management", Vol. 2, No. 4, December.
 8. Marcinkowski A., Sobczak J. (1989), Socjologia organizacji - poszukiwanie nowego spojrzenia, w: Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, część II Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Skrypty uczelniane nr 598, Kraków.
 9. Marcinkowski A. (2000), O diagnozowaniu kultury organizacyjnej, w: W kręgu zarządzania: spojrzenie multidyscyplinarne, praca zbiorowa pod red. T. Borkowskiego, A. Marcinkowskiego, A. Oherow-Urbaniec, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania, Księgarnia Akademicka.
 10. Morey N., Luthans F. (1989), Perspektywa emic i metody etnonauki w badaniu organizacji, w: Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, część II Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Skrypty uczelniane nr 598, Kraków.
 11. Nonaka L, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 12. Schein E. (1984), Coming to a new awareness of organizational culture, „Sloan Management Review", Winter.
 13. Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 14. Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 15. Sztompke P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 16. Sztompke P. (2000), Trauma kulturowa: druga strona zmiany społecznej, „Przegląd Socjologiczny", t. 49, [z.] 1.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu