BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecki Wojciech
Title
Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy
Verification of Candidate Competencies by Way of a Probation Period
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1, s. 92-99, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kwalifikacje pracowników, Kompetencje pracownicze, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Zarządzanie personelem, Dobór pracowników
Human Resources Management (HRM), Qualifying employees, Employees competencies, Employee recruitment, Personnel selection, Personnel management, Employees' recruitment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Scharakteryzowano próbny okres pracy, a następnie przedstawiono metodologię badań empirycznych przeprowadzonych w sieci przedsiębiorstwa handlowego. Badaniami objęto stanowiska sprzedawców i kasjerów handlowych, wobec których jako metodę selekcji zastosowano próbny okres pracy, oraz kierowników sklepów. Na koniec zaprezentowano wyniki badań wskazujące m.in. na to, że w badanym przedsiębiorstwie tę metodę stosuje się poprawnie, ale, co można uogólnić, pewne błędy pojawiają się zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika.

Employee recruitment is, to the certain extent, an exchange of information. Probation is a selection method used to verify a candidate's skills. Probation is used as a recruitment tool after the application of other methods-i.e. the job interview. This paper describes probation as a method of verification of employee skills for positions such as salesperson and cashier in the divisions of a trading company. Research results show that this method is properly conducted in the investigated company, but both the company and employees made certain mistakes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bańka W. (1998), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  2. Half R. (1995), Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  3. Schwan K., Seipel K. G. (1995), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu